فراموشی رمز عبور

پیش ثبت نام دوره اول

مشخصات داوطلب

مشخصات والدین


مشخصات آموزشی

متقاضیان پایه هفتم نمرات زیر را بصورت توصیفی(خیلی خوب، خوب و...) و دیگر دانش‌آموزان بصورت عددی(19.75) ثبت نمایند.

سایر اطلاعات