فراموشی رمز عبور

.

رعایت پروتکل های بهداشتی

 

تجهیزات حفاظت فردی

 

ضدعفونی دست ها

 

ضدعفونی کلاس ها

 

تب سنجی